แจ้งการชำระเงิน

แจ้งโอนผ่าน Line ID: @poppy21 หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

หมายเลขออเดอร์ (ต้องใส่)

ชื่อ (ต้องใส่)

อีเมล

ธนาคาร (ต้องใส่)
KBankSCB

วันที่โอน (ต้องใส่)

เวลาที่โอน (ต้องใส่)

จำนวนเงิน (ต้องใส่)

ที่อยู่ และหมายเหตุ (ถ้ามี)

ไฟล์ ไม่เกิน 2 Mb(ถ้ามี)

ส่งปณ. กี่วันถึงได้รับสินค้า